Chính sách thu nhập mới cho tài xế Xanh SM Bike áp dụng từ 29/01/2024

Chính sách thu nhập xanh sm bike

Quý Đối tác Tài xế thân mến,

Xanh SM Bike xin thông tin đến Quý Đối tác Tài xế một số thay đổi trong Chính sách thu nhập như sau:

 • Mở đăng ký Đại sứ Xanh Bike 8h và Đại sứ Xanh Bike 10h tại Đà Nẵng.
 • Bổ sung chính sách giờ cao điểm (theo tuần): áp dụng tại Hà Nội.
 • Thay đổi điều kiện và mốc tính thưởng trên toàn quốc.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 29/01/2024 cho tới khi có thông báo mới.

Chính sách thu nhập xanh sm bike
Chính sách thu nhập xanh sm bike

Khu vực Hà Nội:

Tổng thu nhập gộp = Chia sẻ doanh số cơ bản (1) + Thưởng vượt mốc chuyến/ngày (2) + Thưởng điểm tuần (3) + Thưởng giờ cao điểm (4)

Giải thích:

Chia sẻ doanh số cơ bản (1) = 73% x Doanh số (bao gồm cả các phí yêu cầu đặc biệt của dịch vụ Xanh Express – giao hàng tận tay, phí giao hàng cồng kềnh,…).

Thưởng vượt mốc chuyến/ngày (2)

Ví dụ: Đối tác tài xế Xanh SM Bike hoàn thành 19 chuyến đi trong vòng 8h, thì sẽ được thưởng vượt mốc = [(18 – 14 + 1 x 5.000] + (1 x 6.000) = 31.000 VNĐ

Cấp đại sứ
Đại sứ xanh bike 5h Đại sứ xanh bike 8h Đại sứ xanh bike 10h
Từ 10 – 14 chuyến 3.000 VNĐ Từ 14 – 18 chuyến 5.000 VNĐ Từ 18 – 22 chuyến 6.000 VNĐ
> 14 chuyến 5.000 VNĐ >18 chuyến 6.000 VNĐ > 22 chuyến 8.000 VNĐ

 Thưởng điểm tuần (3)

Cấp đại sứ
Đại sứ Xanh Bike 5h Đại sứ Xanh Bike 8h Đại sứ Xanh Bike 10h
Từ 100 – 114 điểm 200.000 VNĐ Từ 140 – 164 điểm 450.000 VNĐ Từ 150 – 179 điểm 500.000 VNĐ
Từ 115 – 134 điểm 250.000 VNĐ Từ 165 – 194 điểm 600.000 VNĐ Từ 180 – 214 điểm 700.000 VNĐ
Từ 135 điểm trở lên 350.000 VNĐ Từ 195 – 229 điểm 800.000 VNĐ Từ 215 – 259 điểm 1.000.000 VNĐ
Từ 230 điểm trở lên 1.200.000 VNĐ Từ 260 điểm trở lên 1.500.000 VNĐ

Thưởng giờ cao điểm (4)

 • Đối tác tài xế đạt tổng số cuốc trong khung giờ cao điểm sẽ nhận được mức thưởng tương ứng (chi tiết như bên dưới)
 • Chính sách áp dụng theo tuần.
 • Đối tượng áp dung: Đại sứ Xanh Bike 5h
Số chuyến Thưởng
Từ 25 – 39 chuyến 60.000 VNĐ
Từ 40 – 59 chuyến 120.000 VNĐ
Từ 60 chuyến trở lên 250.000 VNĐ

Điều kiện nhận thưởng

STT Tiêu chí Đại sứ Xanh Bike 5h Đại sứ Xanh Bike 8h Đại sứ Xanh Bike 10h
1 Số giờ trực tuyến tối thiểu/ngày 5h 8h 10h
2 Số giờ trực tuyến tối thiểu vào các khung giờ cao điểm/ngày 1,5h 2,5h 3h
3 Số chuyến tối thiểu/ngày 8 chuyến 12 chuyến 14 chuyến
4 Tỷ lệ nhận chuyến >=90%
5 Tỷ lệ hoàn thành chuyến >=90%
 • Chính sách (2): Áp dụng đồng thời 5 điều kiện nêu trên.
 • Chính sách (3) và (4): Áp dụng điều kiện 4 và 5

Khu vực Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai:

Tổng thu nhập gộp = Chia sẻ doanh số cơ bản (1) + Thưởng đảm bảo thu nhập (2) + Thưởng vượt mốc chuyến / ngày (3) + Thưởng điểm tuần (4)

Giải thích:

Chia sẻ doanh số cơ bản (1) = 73% x Doanh số (bao gồm cả các phí yêu cầu đặc biệt của dịch vụ Xanh Express – giao hàng tận tay, phí giao hàng cồng kềnh,…).

Thưởng đảm bảo thu nhập (2)

Ví dụ:

 • Đối tác tài xế Xanh Bike 5h trực tuyến 6h, hoàn thành 8 chuyến, tổng doanh số thực hiện được là 250.000 VNĐ
 • Tài xế đạt điều kiện nhận chuyến và hoàn thành chuyến 90%.
  Chia sẻ doanh số cơ bản = 73% x 250.000 = 182.500 VNĐ.
  Thưởng đảm bảo thu nhập = 200.000 – 182.500 = 17.500 VNĐ
Đại sứ Xanh Bike 5h Đại sứ Xanh Bike 8h Đại sứ Xanh Bike 10h
Mức thu nhập đảm bảo
(VNĐ / ngày)
200.000 VNĐ 320.000 VNĐ 400.000 VNĐ

Thưởng vượt mốc chuyến / ngày (3)

Ví dụ:

 • Đối tác tài xế Xanh Bike 8h hoàn thành 17 chuyến.
  Thưởng vượt mốc đối tác tài xế nhận được = [(16 – 14+1) x 5.000] + (1 x 6.000) = 21.000 VNĐ.
Cấp đại sứ
Đại sứ xanh bike 5h Đại sứ xanh bike 8h Đại sứ xanh bike 10h
Từ 10 – 14 chuyến 3.000 VNĐ Từ 14 – 16 chuyến 5.000 VNĐ Từ 16 – 18 chuyến 6.000 VNĐ
> 14 chuyến 5.000 VNĐ >16 chuyến 6.000 VNĐ > 18 chuyến 8.000 VNĐ

Thưởng điểm tuần (4)

Cấp đại sứ
Đại sứ Xanh Bike 5h Đại sứ Xanh Bike 8h Đại sứ Xanh Bike 10h
Từ 100 – 114 điểm 200.000 VNĐ Từ 140 – 164 điểm 450.000 VNĐ Từ 150 – 179 điểm 500.000 VNĐ
Từ 115 – 134 điểm 250.000 VNĐ Từ 165 – 194 điểm 600.000 VNĐ Từ 180 – 214 điểm 700.000 VNĐ
Từ 135 điểm trở lên 350.000 VNĐ Từ 195 trở lên 800.000 VNĐ Từ 215 trở lên 1.000.000 VNĐ

Điều kiện nhận thưởng

STT Tiêu chí Đại sứ Xanh Bike 5h Đại sứ Xanh Bike 8h Đại sứ Xanh Bike 10h
1 Số giờ trực tuyến tối thiểu/ngày 5h 8h 10h
2 Số giờ trực tuyến tối thiểu vào các khung giờ cao điểm/ngày 1,5h 2,5h 3h
3 Số chuyến tối thiểu/ngày 8 chuyến 12 chuyến 14 chuyến
4 Tỷ lệ nhận chuyến >=90%
5 Tỷ lệ hoàn thành chuyến >=90%
 • Chính sách (2): Áp dụng đồng thời 5 điều kiện nêu trên.
 • Chính sách (3) và (4): Áp dụng điều kiện 4 và 5

Khu vực Đà Nẵng:

Tổng thu nhập gộp = Chia sẻ doanh số cơ bản (1) + Thưởng vượt mốc chuyến/ngày (2) + Thưởng điểm tuần (3)

Giải thích:

Chia sẻ doanh số cơ bản (1) = 73% x Doanh số (bao gồm cả các phí yêu cầu đặc biệt của dịch vụ Xanh Express – giao hàng tận tay, phí giao hàng cồng kềnh,…).

Thưởng vượt mốc chuyến / ngày (2)

Ví dụ:

 • Đối tác tài xế Xanh Bike 8h hoàn thành 17 chuyến.
  Thưởng vượt mốc đối tác tài xế nhận được = [(16 – 14+1) x 5.000] + (1 x 6.000) = 21.000 VNĐ.
Cấp đại sứ
Đại sứ xanh bike 5h Đại sứ xanh bike 8h Đại sứ xanh bike 10h
Từ 8 – 12 chuyến 3.000 VNĐ Từ 12 – 14 chuyến 5.000 VNĐ Từ 14 – 16 chuyến 6.000 VNĐ
> 12 chuyến 5.000 VNĐ >14 chuyến 6.000 VNĐ > 16 chuyến 8.000 VNĐ

Thưởng điểm tuần (4)

Cấp đại sứ
Đại sứ Xanh Bike 5h Đại sứ Xanh Bike 8h Đại sứ Xanh Bike 10h
Từ 100 – 114 điểm 200.000 VNĐ Từ 135 – 144 điểm 350.000 VNĐ Từ 135 – 144 điểm 350.000 VNĐ
Từ 115 – 134 điểm 250.000 VNĐ Từ 145 – 159 điểm 400.000 VNĐ Từ 145 – 159 điểm 400.000 VNĐ
Từ 135 điểm trở lên 350.000 VNĐ Từ 160 trở lên 500.000 VNĐ Từ 160 trở lên 500.000 VNĐ

Cách quy đổi điểm theo khung giờ

Khung giờ / ngày Dịch vụ Xanh Bike và Express
Điểm thưởng / 1 chuyến xe hoàn thành
Thứ 2 – Thứ 6 Thứ 7 – Chủ nhật
00:00 – 04:59 1 1
05:00 – 08:59 2 1
09:00 – 11:59 1 1,5
12:00 – 15:59 1 1
16:00 – 19:59 2 2
20:00 – 23:59 1 2

Giờ cao điểm được xác định trong các khung giờ:

 • Từ thứ 2 – thứ 6: 05:00 – 08:59 và 16:00 – 19:59
 • Thứ 7 và Chủ Nhật: 09:00 – 11:59 và 16:00 – 23:59

Nếu có thêm bất kỳ vấn đề nào cần hỗ trợ, Đối tác vui lòng liên hệ kênh Tổng đài: 0247 109 6839 (ấn phím 2) để biết thêm chi tiết!

Chúc Quý Đối tác Tài xế sức khỏe và hoạt động hiệu quả cùng Xanh SM Bike!

Trân trọng,

Đội ngũ Xanh SM Bike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *